Voortvarend op weg

case Contentproducties voor Rijkswaterstaat

Voortvarend op weg

Zandbeek verzorgt al ruim 14 jaar contentproducties voor Rijkswaterstaat. We voeren redactie, maken artikelen en video’s. En ook voor vormgeving en opmaak kan de organisatie bij ons terecht. Een vruchtbare samenwerking, zo vond ook de klant. Vanaf 2008 kregen we namelijk het predikaat preferred supplier. En is er een mannetje (of dame) extra nodig bij Rijkswaterstaat? Geen probleem. Sinds 2012 detacheren wij onze communicatieadviseurs bij onze klant.

Doelstelling

In de publieke sector is publieksvriendelijke, proactieve communicatie over veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid een must. Het is daarom een van de belangrijkste doelstellingen van Rijkswaterstaat. Iets waar Zandbeek continu aan meewerkt. Direct met voorlichtende activiteiten en indirect via corporate communicatie. 

Aanpak

Rijkswaterstaat heeft vaak veel langdurige projecten op de rol. Voor deze klant zitten wij dus nooit stil. De meest uiteenlopende communicatieprojecten komen op onze bureaus terecht. Zo zijn er de weg- en waterprojecten waar de burger mee te maken krijgt. Neem nu de omlegging van de Zuid-Willemsvaart Den Bosch. Een omvangrijke klus, die een lange doorlooptijd kent. Om dit helder en eenduidig te communiceren, hebben wij een contentprogramma ontwikkeld dat bestaat uit diverse advertenties, digitale nieuwsbrieven en video’s. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inrichting van het informatiecentrum voor dit project.

Ook op het gebied van corporate communicatie gebeurt er van alles. Zo ontwikkelden we al de nieuwe huisstijlrichtlijnen, met als rode draad de thema’s bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Ook maken we jaarverslagen en online magazines. We organiseren congressen én we zijn actief als community managers op Facebook. Dit is slechts een kleine greep uit onze gevarieerde werkzaamheden.

 

'Zandbeek staat voor woorden en daden. Een betrouwbare partner in ons streven naar een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Elke dag.'
Eric van Beerendonk Communicatieadviseur / Woordvoerder

Resultaat

Met zoveel verschillende activiteiten kunnen we natuurlijk niet spreken van één resultaat.

Toch zijn er wel uitkomsten te noemen, bijvoorbeeld als het gaat om voorlichting. Zo worden de door ons georganiseerde informatieavonden steevast goed bezocht. En de media? Die spreekt overwegend positief over de verschillende projecten. Rijkswaterstaat scoort bovendien heel goed als het gaat om publieksgerichtheid. Zowel om de duidelijkheid, vindbaarheid, juistheid en tijdigheid van informatie, als om de betrouwbaarheid van het inschatten van de (extra) reistijd.