vrijdag 1 juni 2018

KRW-jaarrapportage aangeboden aan Tweede Kamer

Rijkswaterstaat voert verschillende maatregelen uit binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW). Van het natuurlijker maken van rivieroevers door steen weg te halen, tot het plaatsen van bomen in rivieren om vissen en diertjes een goed leefgebied te bieden. Mooi werk dat het verdient om gezien te worden. En daarom worden alle projecten tot in de puntjes toegelicht in een jaarrapportage.

Betere ecologische waterkwaliteit
Het verbeteren van de waterkwaliteit en het uitvoeren van tientallen herstelmaatregelen werpen hun vruchten af. Zo maakt een aantal vissoorten een comeback in onze rivieren. Denk aan de sneep en soorten zoals de winde, kopvoorn, barbeel en serpeling. Een goede aanwijzing dat de ecologische waterkwaliteit en het leefgebied in rivieren en de grote wateren beter wordt.

Van inspirerende verhalen tot een buitengewone infographic
Zandbeek nam samen met vaste redactiepartner Ravestein en Zwart de complete productie van de KRW-jaarrapportage voor zijn rekening. Van een rondetafelgesprek met de bestuurders tot een doorwrocht overzichtsartikel, en van inspirerende succesverhalen tot de koele, cijfermatige verantwoording. Verschillende experts van binnen en buiten Rijkswaterstaat hielpen ons hierbij.

Daarnaast waren we verantwoordelijk voor de vormgeving van de rapportage. En net als vorig jaar voorzagen we het document van bijzondere beelden en aantrekkelijke figuren. Ook maakten we een inspirerende info- en gif-o-graphic die in één oogopslag laat zien hoe Rijkwaterstaat continu waarnemingen doet en daarmee voortdurend werkt aan de ecologie en het water.

Leuk om te weten: in mei bood de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de KRW-jaarrapportage aan in de Tweede Kamer. En dus ligt ons werk momenteel in de belangrijkste kamer van Nederland!

Benieuwd geworden? Je kunt de rapportage hier bewonderen.

 

Recente berichten